:
logo qtransform

  na  

Obliczony:


Mikroamper

jednostki miary: prąd elektryczny
Symbol: μA
multiplesMikroamper (μA): wielokrotności i podwielokrotności
Ampery na mikroampery Mikroampery na ampery

info Mikroamper jest jednostką miary natężenia prądu elektrycznego, równą jednej milionowej ampera.
1 mikroamper = 0,000001 ampera
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 mikroamper μA = 1*1.0E-6 ampery A
  • 1 mikroamper μA = 1*0.001 miliampery mA
  • 1 mikroamper μA = 1*1.0E-6 watów na wolt W/V
  • 1 mikroamper μA = 1*1.0E-6 wolty / om V/Ω
  • 1 mikroamper μA = 1*0.000000001 kiloampery kA