:
logo qtransform

  na  

Obliczony:


Hektoamper

jednostki miary: prąd elektryczny
Symbol: hA
multiplesHektoamper (hA): wielokrotności i podwielokrotności
Ampery na hektoampery Hektoampery na ampery

info Hektoamper to jednostka miary natężenia prądu elektrycznego.
1 hektoamper = 100 amperów
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 hektoamper hA = 1*100000 miliampery mA
  • 1 hektoamper hA = 1*100 ampery A
  • 1 hektoamper hA = 1*10.000000000 jednostka elektromagnetyczna EMU
  • 1 hektoamper hA = 1*100 watów na wolt W/V
  • 1 hektoamper hA = 1*1000.000000000 decyampery dA