:
logo qtransform

  na  

Obliczony:


Amper

jednostki miary: prąd elektryczny
Symbol: A
multiplesAmper (A): wielokrotności i podwielokrotności
Kiloampery na ampery Ampery na kiloampery

info Amper – jednostka natężenia prądu elektrycznego (nazywane też po prostu prądem elektrycznym).

W układzie miar CGS odpowiednikiem ampera jest biot (Bi).

1 biot = 10 amperów
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 amper A = 1*1000.000000000 miliampery mA
  • 1 amper A = 1*1.000000000 watów na wolt W/V
  • 1 amper A = 1*0.001000000 kiloampery kA
  • 1 amper A = 1*1.000000000 kulomb/sekunda C/s
  • 1 amper A = 1*1000000.000000000 mikroampery μA