Alege limba:

  in  

Kilogram

Unitati de masura: greutate
Simbol: kg
Kilogram (kg): multipli si submultipli
Kilograme (kg)
Pounds (lb)
Pounds in kilograme Kilograme in pounds

Unitatea de masă
Kilogramul este unitate de masă; este egal cu masa prototipului internaţional al kilogramului.
Kilogram (prescurtat kg) este unitatea de măsură pentru masă, în Sistemul Internațional de Unități de Măsură (SI).
   
  • 1 kilogram kg = 1*2.204624410463 pounds lb
  • 1 kilogram kg = 1*0.15747304493852 stone st
  • 1 kilogram kg = 1*1000.000000000 grame g
  • 1 kilogram kg = 1*0.0011023112987735 tone scurte US t
  • 1 kilogram kg = 1*119.04761904762 darici dar


Biroul Internațional pentru Greutăți și Măsuri a adoptat pentru constanta lui Planck valoarea 6,62607015×10-34 kg⋅m2⋅s-1. Această valoare a stat la baza noii definiții a kilogramului, adoptată pe 16 noiembrie 2018 la cea de-a 26-a Conferință Generală pentru Măsuri și Greutăți.

Noua definiție sună așa: "Kilogramul, prescurtat kg, este unitatea de masă din Sistemul international. El este definit având în vedere valoarea numerică fixată a constantei Plank, care este egală cu 6,62607015×10-34, atunci când este exprimată în kg⋅m2⋅s-1".