Alege limba:

  in  

Slug

Unitati de masura: greutate
Simbol: slug
Slugs (slug)
Kilograme (kg)
Kilograme in slugs Slugs in kilograme

Un slug este o unitate de masura US Customary Units and British Imperial Units. E masa unui obiect ce acelereaza cu 1 ft/s² cand forta pentru 1 pound-force (lbf) e exercitata asupra lui.
1 slug = 1 lbf·s²/ft.
Un slug are aproximativ 14.594 kg.
   
  • 1 slug slug = 1*1280.1671386216 sicli shek
  • 1 slug slug = 1*0 micrograme µg
  • 1 slug slug = 1*14492753.623188 miligrame mg
  • 1 slug slug = 1*0.14593902900316 chintale q
  • 1 slug slug = 1*2560.3342772432 beca bek