:
logo qtransform

  in  

Calculeaza:


Curie

Unitati de masura: radioactivitate
Simbol: Ci
multiplesCurie (Ci): multipli si submultipli
Becquereli in curie Curie in becquereli

info simbol: Ci
Curie este o unitate de măsură pentru radioactivitate.

1 curie = 37000000000 becquerel
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 curie Ci = 1*37000000000.000000000 becquereli Bq
  • 1 curie Ci = 1*37.000000000 gigabecquereli GBq
  • 1 curie Ci = 1*1000.000000000 milicurie mCi
  • 1 curie Ci = 1*1000000.000000000 microcurie μCi
  • 1 curie Ci = 1*37000000.000000000 kilobecquereli kBq