:
logo qtransform

  in  

Calculeaza:


Microcurie

Unitati de masura: radioactivitate
Simbol: μCi
multiplesMicrocurie (μCi): multipli si submultipli
Becquereli in microcurie Microcurie in becquereli

info

twitter  facebook  whatsapp
  • 1 microcurie μCi = 1*37000.000000000 becquereli Bq
  • 1 microcurie μCi = 1*1.0E-6 curie Ci
  • 1 microcurie μCi = 1*0.001000000 milicurie mCi
  • 1 microcurie μCi = 1*37.000000000 kilobecquereli kBq
  • 1 microcurie μCi = 1*0.037000000 megabecquerel MBq