:
logo qtransform

  in  

Calculeaza:


Steradian

Unitati de masura: unghi solid
Simbol: sr
multiplesSteradian (sr): multipli si submultipli
Grade pătrate in steradiani Steradiani in grade pătrate

info Unghiurile solide se măsoară în steradiani.

Steradianul este unitatea de măsură a sistemului internațional pentru unghiurile solide.

Unghiul solid este legat de aria pe care o decupează dintr-o sferă:

Ω = (A / r2) * sr

Ω este unghiul solid
A este aria suprafeței capacului sferic,
r este raza sferei

Un steradian este egal cu unghiul solid care, având vârful în centrul unei sfere, decupează pe aceasta o arie egală cu pătratul razei.

Un unghi solid este o porțiune din spațiu mărginită de o suprafață conică.
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 steradian sr = 1*3282.806350011 grade pătrate deg²
  • 1 steradian sr = 1*1000000.000000000 microsteradiani μsr
  • 1 steradian sr = 1*100.000000000 centisteradiani csr
  • 1 steradian sr = 1*1000.000000000 milisteradiani msr
  • 1 steradian sr = 1*10.000000000 decisteradiani dsr