wybierz język:

  na  

Obliczony:

Steradian

jednostki miary: kąt bryłowy
Symbol: sr
multiplesSteradian (sr): wielokrotności i podwielokrotności
Stopień kwadratowy na steradian Steradian na stopień kwadratowy

info Steradian – jednostka SI określająca miarę kąta bryłowego; niemianowana jednostka pochodna tego układu.

Jest to kąt bryłowy o wierzchołku w środku kuli, wycinający z powierzchni tej kuli pole równe kwadratowi jej promienia.

Tak zdefiniowana miara kąta bryłowego przyjmuje wartości rzeczywiste z przedziału

Zachodzą następujące związki między jednostkami:

1 sr = 1 rad 2
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 steradian sr = 1*3282.806350011 stopień kwadratowy deg²
  • 1 steradian sr = 1*1000000.000000000 mikrosteradian µsr
  • 1 steradian sr = 1*100.000000000 centysteradian csr
  • 1 steradian sr = 1*1000.000000000 milisteradian msr
  • 1 steradian sr = 1*10.000000000 decysteradian dsr