wybierz język:

  na  

Obliczony:

Mikrosteradian

jednostki miary: kąt bryłowy
Symbol: µsr
multiplesMikrosteradian (µsr): wielokrotności i podwielokrotności
Steradian na mikrosteradian Mikrosteradian na steradian

info
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 mikrosteradian µsr = 1*1.0E-6 steradian sr
  • 1 mikrosteradian µsr = 1*0.000000250 spat sp
  • 1 mikrosteradian µsr = 1*0.000000100 dekasteradian dasr
  • 1 mikrosteradian µsr = 1*0.003282806 stopień kwadratowy deg²
  • 1 mikrosteradian µsr = 1*0.0001 centysteradian csr