pilih bahasa:

  kepada  

Penukaran:

Mikrosteradian

unit ukuran: sudut pepejal
Simbol: µsr
multiplesMikrosteradian (µsr): gandaan dan subganda
Steradian kepada mikrosteradian Mikrosteradian kepada steradian

info
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 mikrosteradian µsr = 1*1.0E-6 steradian sr
  • 1 mikrosteradian µsr = 1*0.000000250 spat sp
  • 1 mikrosteradian µsr = 1*0.000000100 dekasteradian dasr
  • 1 mikrosteradian µsr = 1*0.003282806 darjah persegi deg²
  • 1 mikrosteradian µsr = 1*0.0001 sentisteradian csr