wybierz język:

  na  

ładunek elektryczny

Symbole i skróty

twitter  facebook  whatsapp
Jednostki miary: symbol
Abkulomb (abkulomb): abC symbol
Amperogodzina (amperogodzina): Ah symbol
Elektrony (elektron): e symbol
Faraday (faraday): F symbol
rec
Kulomb (kulomb): C symbol
Mikrokulomb (mikrokulomb): μC symbol
Miliamperogodzina (miliamperogodzina): mAh symbol
Milikulomb (milikulomb): mC symbol





ładunek elektryczny icon

ładunek elektryczny

jednostki miary