wybierz język:

  na  

Obliczony:

Elektron

jednostki miary: ładunek elektryczny
Symbol: e
multiplesElektron (e): wielokrotności i podwielokrotności
Kulomb na elektrony Elektrony na kulomb

infoElektron, negaton, e−, β− – trwała cząstka elementarna (lepton), jeden z elementów atomu.

Elektron ma ładunek elektryczny równy e = −1,602 176 6208(98)×10-19 C (ujemny ładunek elektryczny elementarny – stąd też nazwa negaton) i masę spoczynkową me ≈ 9,109 382 91×10-31 kg.

twitter  facebook  whatsapp
  • 1 elektron e = 1*1.6021764605911E-10 kulomb C
  • 1 elektron e = 1*22469435100000004048.000000000*1000 amperogodzina Ah
  • 1 elektron e = 1*1.6021764605911E-16 milikulomb mC
  • 1 elektron e = 1*1.6021764605911E-13 mikrokulomb μC
  • 1 elektron e = 1*1.6605387994589E-24 faraday F