wybierz język:

  na  

Obliczony:

Amperogodzina

jednostki miary: ładunek elektryczny
Symbol: Ah
multiplesAmperogodzina (Ah): wielokrotności i podwielokrotności
Kulomb na amperogodzina Amperogodzina na kulomb

info
1 Ah = 3600 C

Amperogodzina [Ah] – miara pojemności ogniw galwanicznych, w tym akumulatorów elektrycznych[1]. Określa ona zdolność do zasilania przez ten akumulator obwodu elektrycznego prądem o danym natężeniu przez określony czas.

Amperogodzinę można zdefiniować w oparciu o wzór na ładunek, jaki wypływa z ogniwa w czasie {\displaystyle t,}t, gdy natężenie wypływającego prądu wynosi {\displaystyle I}I

gdzie:

A – amper,
h – godzina.

Q = It = 1 A x 1h. = 1 Ah

Q (coulomb) = 1 A x 3600 s = 3600 coulomb.

twitter  facebook  whatsapp
  • 1 amperogodzina Ah = 1*100.000000000 miliamperogodzina mAh
  • 1 amperogodzina Ah = 1*3600.000000000 kulomb C
  • 1 amperogodzina Ah = 1*22469435100000004048.000000000*1000 elektrony e
  • 1 amperogodzina Ah = 1*0.037313432835821 faraday F
  • 1 amperogodzina Ah = 1*3600000000.000000000 mikrokulomb μC