:
logo qtransform

  na  

Obliczony:


Rewolucja na dzień

jednostki miary: częstotliwość
Symbol: rpd
Herc na rewolucja na dzień Rewolucja na dzień na herc

info
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 rewolucja na dzień rpd = 1*1.1574074074074E-5 obrót na sekundę rps
  • 1 rewolucja na dzień rpd = 1*0.00069444444444444 rewolucja na minutę rpm
  • 1 rewolucja na dzień rpd = 1*0.26179938781323 radianow na godzinę rad/h
  • 1 rewolucja na dzień rpd = 1*1.1574074074074E-7 kilohercy kHz
  • 1 rewolucja na dzień rpd = 1*1.1574074074074E-17 fresnel fresnel