wybierz język:

  na  

Obliczony:

Liga morska

jednostki miary: długość
Symbol: nl
Kilometry na ligi morskie Ligi morskie na kilometry

info Liga morska – nieużywana już miara długości (ang. nautical league, sea league), 1/20 długości łuku południka odpowiadającego 1° rĂłżnicy szerokości geograficznej:

1 liga morska = 3 mile morskie = 5556 metrĂłw

twitter  facebook  whatsapp
  • 1 liga morska nl = 1*5.5559876879313 kilometry km
  • 1 liga morska nl = 1*555555.55555556 centymetry cm
  • 1 liga morska nl = 1*0.003454545411363 mile mi
  • 1 liga morska nl = 1*555.60000355584 dekametry dam
  • 1 liga morska nl = 1*55558.642146786 decymetry dm