:
logo qtransform

  na  

Obliczony:


Oerstaed

jednostki miary: pole magnetyczne
Symbol: Oe
Amper / metr na oerstaed Oerstaed na amper / metr

info1 Oe = 1 dyn / Mx

symbol: Oe

Oersted jest spójną jednostką pochodną pomocniczego pola magnetycznego H w układzie jednostek centymetr-gram-sekunda (CGS).

Jest to równoważne 1 dynie na maxwell.

Oersted definiuje się jako jedną dynę na biegun jednostkowy.
Oersted to 1000/4π (≈79,5775) amperów na metr.
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 oerstaed Oe = 1*79.577469103849 amper / metr A/m
  • 1 oerstaed Oe = 1*0.079577469103849 kiloamper / metr KA/m
  • 1 oerstaed Oe = 1*79.577469103849 amperturn / metr At/m