:
logo qtransform

  na  

Obliczony:


Röntgen

jednostki miary: promieniowanie ekspozycja
Symbol: R
Kulomb / kilogram na röntgen Röntgen na kulomb / kilogram

infoSymbolem rentgena jest: R

1 R = 2,58 × 10-4 C/kg

Röntgen to jednostka miary dawki promieniowania rentgenowskiego lub gamma.

Röntgen wytwarza, jonizując cm3 powietrza, ładunek elektryczny równy franklinowi.

1Fr = (1/3) x10-9 kulombów.
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 röntgen R = 1*0.0002580000000032 kulomb / kilogram C/kg
  • 1 röntgen R = 1*0.258000000 milikulomb / kilogram mC/kg
  • 1 röntgen R = 1*258.000000003 mikrokulomb / kilogram μC/kg
  • 1 röntgen R = 1*1.000000000 rep rep
  • 1 röntgen R = 1*1 parker parker