:
logo qtransform

  na  

Obliczony:


Becquerel

jednostki miary: radioaktywność
Symbol: Bq
multiplesBecquerel (Bq): wielokrotności i podwielokrotności
Kiur na becquerel Becquerel na kiur

infosymbol: Bq
Becquerel to jednostka miary radioaktywności w układzie SI.

Jednostka bekerela określa liczbę jąder, które ulegają rozpadowi na sekundę:

1 Bq = 1 rozpad · s−1

Jednostka bekerela zastępuje poprzednią jednostkę radioaktywności curie w układzie SI. Pomiędzy tymi jednostkami jest stosunek:

1 Ci = 3,7 · 1010 Bq
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 becquerel Bq = 1*2.7027027027027E-11 kiur Ci
  • 1 becquerel Bq = 1*2.7027027027027E-8 milikiur mCi
  • 1 becquerel Bq = 1*0.000001000 megabecquerel MBq
  • 1 becquerel Bq = 1*0.000000001 gigabecquerely GBq
  • 1 becquerel Bq = 1*7.4349442379182E-5 stat stat