:
logo qtransform

  na  

Obliczony:


Miliweber

jednostki miary: strumień magnetyczny
Symbol: mWb
Webery na miliweber Miliweber na webery

twitter  facebook  whatsapp
  • 1 miliweber mWb = 1*0.001000000 webery Wb
  • 1 miliweber mWb = 1*0.001000000 wolty sekund Vs
  • 1 miliweber mWb = 1*100000.000000000 maxwelly Mx
  • 1 miliweber mWb = 1*0.001000000 tesla metr kwadratowy T×m²
  • 1 miliweber mWb = 1*100000.000000000 gauss centymetry kwadratowe G×cm²