:
logo qtransform

  na  

Obliczony:


Megasiemens

jednostki miary: przewodność elektryczna
Symbol: MS
multiplesMegasiemens (MS): wielokrotności i podwielokrotności
Siemens na megasiemens Megasiemens na siemens

twitter  facebook  whatsapp
  • 1 megasiemens MS = 1*1000000.000000000 siemens S
  • 1 megasiemens MS = 1*1000000.000000000 mho
  • 1 megasiemens MS = 1*1000000000000.000000000 mikrosiemens μS
  • 1 megasiemens MS = 1*1000.000000000 kilosiemens kS
  • 1 megasiemens MS = 1*1000000000.000000000 milisiemens mS