:
logo qtransform

  na  

Obliczony:


Siemens

jednostki miary: przewodność elektryczna
Symbol: S
multiplesSiemens (S): wielokrotności i podwielokrotności
Kilosiemens na siemens Siemens na kilosiemens

infoSymbol: S

Siemens jest jednostką miary przewodnictwa i admitancji, odwrotne wielkości rezystancji elektrycznej.

Siemens jest odwrotnością om, jednostką oporu elektrycznego.

W przypadku elementu przewodzącego lub półprzewodnikowego o rezystancji elektrycznej R przewodność G jest zdefiniowana jako

G = 1/R = I/V

gdzie I to prąd elektryczny płynący przez obiekt, a V to napięcie elektryczne (różnica potencjałów elektrycznych) na obiekcie.

Jednostka siemensa dla przewodnictwa G jest określona przez

S = Ω-1 = A/V

gdzie Ω to om, A to amper, a V to wolt
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 siemens S = 1*1000000.000000000 mikrosiemens μS
  • 1 siemens S = 1*1000.000000000 milisiemens mS
  • 1 siemens S = 1*0.001000000 kilosiemens kS
  • 1 siemens S = 1*1.000000000 mho
  • 1 siemens S = 1*0.000001000 megasiemens MS