:
logo qtransform

  na  

Obliczony:


Mikrosiemens

jednostki miary: przewodność elektryczna
Symbol: μS
multiplesMikrosiemens (μS): wielokrotności i podwielokrotności
Siemens na mikrosiemens Mikrosiemens na siemens

twitter  facebook  whatsapp
  • 1 mikrosiemens μS = 1*0.000001000 siemens S
  • 1 mikrosiemens μS = 1*0.001000000 milisiemens mS
  • 1 mikrosiemens μS = 1*0.000000001 kilosiemens kS
  • 1 mikrosiemens μS = 1*1.0E-12 megasiemens MS
  • 1 mikrosiemens μS = 1*0.000001000 amperów na wolt A/V