wybierz język:

  na  

Obliczony:

Centesimal sekunda łuku

jednostki miary: kąt
Symbol: c soa
Radiany na centesimal sekunda łuku Centesimal sekunda łuku na radiany

info Jedna setna sekundy kątowej lub setna jest definiowana jako jedna dziesiąta tysięcznej stopnia (1 stopień/10000). W SI jest to 2π/4000000 radianów lub około 0,1570796 x 10-6 radianów.
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 centesimal sekunda łuku c soa = 1*0.3240419979518 sekundy kątowe arcsec
  • 1 centesimal sekunda łuku c soa = 1*2.9999999999999E-6 znaki kątowe 30°
  • 1 centesimal sekunda łuku c soa = 1*2.5E-7 rewolucja rev
  • 1 centesimal sekunda łuku c soa = 1*9.0011666105306E-5 grad °deg
  • 1 centesimal sekunda łuku c soa = 1*324.000000000 miliarcsekundy kątowe µas