wybierz język:

  na  

Obliczony:

Punkt nawigacyjny

jednostki miary: kąt
Symbol: pct
Grad na punkt nawigacyjny Punkt nawigacyjny na grad

info 1 punkt nawigacyjny to 1 okrąg/32 lub 1/8 kąta prostego lub 11,25° lub 12,5 stopnia.

W radianach (jednostka SI) 1 punkt to π/16 rad.
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 punkt nawigacyjny pct = 1*12.500000000 gon gon
  • 1 punkt nawigacyjny pct = 1*196.34954774809 miliradian mrad
  • 1 punkt nawigacyjny pct = 1*8 grady binarne b deg
  • 1 punkt nawigacyjny pct = 1*196349.600004200 mikroradiany µrad
  • 1 punkt nawigacyjny pct = 1*0.37500000023437 znaki kątowe 30°