wybierz język:

  na  

Obliczony:

ćwiartka koła

jednostki miary: kąt
Symbol: quad
Grad na ćwiartka koła ćwiartka koła na grad

info 1 ćwiartka koła lub ćwiartka w języku angielskim to dokładnie 90° (stopnie łuku lub koła). W jednostkach SI radiany, 1 ćwiartka koła to 1,570796 radianów.

ćwiartka – popularna nazwa ułamka ¼ oznaczającego czwartą część pewnej całości
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 ćwiartka koła quad = 1*90.000000000 grad °deg
  • 1 ćwiartka koła quad = 1*0.25 obrót rot
  • 1 ćwiartka koła quad = 1*324000000.000000000 miliarcsekundy kątowe µas
  • 1 ćwiartka koła quad = 1*64.000000000 grady binarne b deg
  • 1 ćwiartka koła quad = 1*1.49999999925 sekstant 60°