wybierz język:

  na  

Obliczony:

Centyradian

jednostki miary: kąt
Symbol: crad
multiplesCentyradian (crad): wielokrotności i podwielokrotności
Radiany na centyradian Centyradian na radiany

info Centyradian jest jednostką miary kątów równych jednej dziesiątej radiana.

1 crad = 0.1 rad
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 centyradian crad = 1*0.57295777280588 grad °deg
  • 1 centyradian crad = 1*0.010000000 radiany rad
  • 1 centyradian crad = 1*0.63661979862796 gradient grad
  • 1 centyradian crad = 1*2062648.067190000 miliarcsekundy kątowe µas
  • 1 centyradian crad = 1*10.185913289357 mil kątowa µ mil