:
logo qtransform

  na  

Obliczony:


Grad

jednostki miary: kąt
Symbol: deg
Radiany na grad Grad na radiany

info Grad, gon, gradus – jednostka miary kąta płaskiego równa 1/100 kąta prostego. Jest to jednostka spoza układu SI równa π/200 radiana, czyli 9/10 stopnia.

1 Grad = 1/360 kąt = π/180.
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 grad deg = 1*17.777773115 mil kątowa mil
  • 1 grad deg = 1*0.017453293 radiany rad
  • 1 grad deg = 1*3600000.000000000 miliarcsekundy kątowe as
  • 1 grad deg = 1*0.066666666666667 kąt godzinny ha
  • 1 grad deg = 1*1.111110820 gradient grad