wybierz język:

  na  

Obliczony:

Gon

jednostki miary: kąt
Symbol: gon
Radiany na gon Gon na radiany

info Grad / gon jest jednostką miary kątów płaskich, odpowiadającą 1/400 okręgu.
Jest również znany jako stopień.
1 gon = 1 grad
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 gon gon = 1*0.90000000009 grad °deg
  • 1 gon gon = 1*0.015707963882025 radiany rad
  • 1 gon gon = 1*1.000000000 gradient grad
  • 1 gon gon = 1*3240000000.000000000 mikrosekundy µas
  • 1 gon gon = 1*16.000000000 mil kątowa µ mil