:
logo qtransform

  kepada  Hertz

unit ukuran: kekerapan
Simbol: Hz
multiplesHertz (Hz): gandaan dan subganda
Sentihertz kepada hertz Hertz kepada sentihertz

info simbol: Hz

Hertz merupakan unit SI bagi kuantiti frekuensi dalam bidang fizik. 1 Hz adalah sama dengan 1 s-1, iaitu jumlah peristiwa berulang atau "kitaran" dalam sesaat.

Unit hertz dinamakan bersempena Heinrich Rudolf Hertz, seorang ahli fizik Jerman yang memberi sumbangan penting dalam keelektromagnetan.

twitter  facebook  whatsapp
  • 1 hertz Hz = 1*60.000000000 revolusi seminit rpm
  • 1 hertz Hz = 1*1.000000000 bingkai sesaat FPS
  • 1 hertz Hz = 1*1.000000000 revolusi sesaat rps
  • 1 hertz Hz = 1*1 kitaran sesaat cps
  • 1 hertz Hz = 1*6.283185307 radian sesaat rad/sec