:
logo qtransform

  kepada  Minit

unit ukuran: masa
Simbol: min
Saat kepada minit Minit kepada saat

info 1 min = 60 saat
Satu minit adalah satu unit bagi masa yang bersamaan dengan 1/60 jam dan juga 60 saat.

Dalam bidang geometri, seminit adalah satu unit bagi sudut, iaitu 1/60 darjah.
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 minit min = 1*0.016666666666667 jam hr
  • 1 minit min = 1*60.000000000 saat s
  • 1 minit min = 1*0.00069444444444444 hari day
  • 1 minit min = 1*60000.000000000 milisaat ms
  • 1 minit min = 1*0.060000000 kilosaat Ks