:
logo qtransform

  kepada  Ohm

unit ukuran: rintangan elektrik
Simbol: Ω
multiplesOhm (Ω): gandaan dan subganda
Volt / ampere kepada ohm Ohm kepada volt / ampere

info simbol: Ω
Ohm adalah unit terbitan SI bagi rintangan elektrik

1 Ohm = 1 V/A

Ohm ditakrifkan sebagai rintangan elektrik antara dua titik konduktor apabila beza keupayaan malar bernilai satu volt, digunakan kepada titik-titik ini menghasilkan satu ampere arus dalam konduktor dan konduktor tidak merumahkan sebarang daya gerak elektrik
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 ohm Ω = 1*0.001000000 kiloohm
  • 1 ohm Ω = 1*0.000001000 megaohm
  • 1 ohm Ω = 1*1000000.000000000 mikroohm μΩ
  • 1 ohm Ω = 1*1.000000000 volt / ampere V/A
  • 1 ohm Ω = 1*1000.000000000 miliohm