:
logo qtransform

  kepada  Radian

unit ukuran: sudut
Simbol: rad
Darjah kepada radian Radian kepada darjah

infoSimbol radian ialah "rad".

Radian merupakan unit terbitan SI untuk kuantiti sudut. Walaupun unit darjah lebih banyak digunakan oleh ramai untuk mengukur sudut, radian menjadi unit SI disebabkan ia dapat dihubungkan kepada unit SI yang lain.

Satu radian bersamaan dengan 180°/π atau lebih kurang 57.2958° atau 57°17'45.
twitter  facebook  whatsapp
  • 1 radian rad = 1*57.295777279 darjah deg
  • 1 radian rad = 1*0.159154892 revolusi rev
  • 1 radian rad = 1*0.159154950 putaran rot
  • 1 radian rad = 1*3.819718485 sudut jam ha
  • 1 radian rad = 1*1000.000000000 miliradian mrad